Контрольные работы


Колькасць кантрольных і навучальных[1]работ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

 

Віды работ

Колькасць кантрольных і навучальныхработ

у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х**[2]

(базавы/

павыш.)

ХІ**

(базавы/

павыш.)

Вучэбныя прадметы«Беларуская мова»,«Русский язык»

Дыктант

кантрольны

2

2

1

1

1

1/1

1/1

Пераказ

кантрольны

2

2

2

2

2

1/1

1/1

навучальны

2

2

2

2

2

Тэставая работа

кантрольная

1/2

1/2

навучальная

1

1

1/2

1/2

Сачыненне

кантрольнае

1

2

2

2/3

2/3

навучальнае

3

3

3

3

3

3/3

3/3

Вучэбныя прадметы«Беларуская лiтаратура»,«Русская литература»

Сачыненне

кантрольнае

1

2/4

2/4

навучальнае

2

2

2

2

3

2/4

2/4

Вучэбны прадмет «Мова нацыянальнай меншасці»

Дыктант

кантрольны

2

2

2

2

2

2

2

Пераказ

кантрольны

2

2

2

2

2

2

2

Іншыя вучэбныя прадметы

Вучэбныя прадметы

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х**

(базавы/

павыш.)

ХІ**

(базавы/

павыш.)

Матэматыка

6

6

8

8

8

6/8

6/8

Фізіка

4

4

4

4

4

Хімія

2

4

4

4/6

4/6

Біялогія

1

2

2

2

2

2

Інфарматыка

1

1

1

1

1/3

1/3

Астраномія

2

 

[1]Указаны навучальныя работы, на напісанне якіх адводзіцца асобны ўрок (на напісанне творчых работ – пераказаў і сачыненняў – можа адводзіцца два ўрокі). Акрамя ўказаных у табліцы навучальных пісьмовых работ, настаўнік у адпаведнасці з каляндарна-тэматычным планаваннем і матэрыялам вучэбнага дапаможніка праводзіць навучальныя (пісьмовыя і вусныя) работы, на выкананне якіх адводзіцца частка ўрока.

[2]** Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, на базе якіх ажыццяўляецца эксперыментальная дзейнасць па праекце ”Апрабацыя эксперыментальных інтэграваных вучэбных планаў і вучэбных праграм ва ўмовах абноўленага зместу дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання“, колькасць і віды кантрольных інавучальных работ па вучэбных прадметах вызначаюцца згодна з эксперыментальнымі вучэбнымі праграмамі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі ва ўстаноўленым парадку.